EL        TELE        BYGG        TRAFIKVERKETS UTB       ALLMÄNNA UTB       UTB FÖR ARBETE I TELIASONERAS/SKANOVAS TELENÄT      KURSVILLKOR  
 
 

BEO2 är verksamt med ett 30-tal olika säkerhetsutbildningar inom El, Tele och Bygg.

Kursutbud
Utbildningarna genomförs både som schemalagda och företagsanpassade!

Utbildningstiderna skiljer sig mellan de olika kurserna men spänner över 4 timmar (t.ex Miljöutbildning och Vaktubildning för Trafikverket) upp till 10 dagar
(t.ex Kabelskarvning).


Sök kurser på olika sätt:
Du finner våra kurser som passar dig inom områdena El, Tele och Bygg eller genom att att välja utbildningsområde:

Trafikverkets utbildningar med tex Säkerhet på väg, Utmärkningsansvarig m.m.

Allmänna utbildningar med t.ex Arbete på tak, Ställningsbyggande, Mast m.m.

Utbildningar för arbete i TeliaSoneras/Skanovas telenät med t.ex Kabelskarvning, Sambyggnad, Spridningsnät m.m.


Vi företagsanpassar även kurser och kan dessutom oftast ordna både enstaka platser och grupputbildningar.


För mer information, företagsanpassade utbildningar, offert och förfrågningar,
kontakta oss via mail info@beo2.se eller ring 070-642 62 93

Utbildningsledare och utbildningsansvarig
Utbildningsledare och utbildningsansvarig är Börje Ohlsson med drygt 30 års erfarenhet inom branschen.

 

 

 
www.c-convert.se Info om BEO2 Kontakta oss Hem Maila oss Hem