EL        TELE        BYGG        TRAFIKVERKETS UTB       ALLMÄNNA UTB       UTB FÖR ARBETE I TELIASONERAS/SKANOVAS TELENÄT      KURSVILLKOR  
 
 

Kursvillkor

Kursanmälan
För att boka plats på en kurs kontakta oss på telefon 070-642 62 93, via mail info@beo2.se eller faxa på 08-715 54 55.

Anmälningarna är bindande, enligt bokningsreglerna nedan.

Bokningsregler
Deltagarna bereds plats i den ordning anmälan inkommer. Deltagarantalet är begränsat.


Vid ev förhinder/återbud tillämpas branschens standardregler för avbokning.
Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften och vid avbokning 2-0 veckor före kursstart debiteras 100% av kursavgiften. Din kursplats får överlåtas till någon annan person, detta måste dock meddelas BEO2.

Kursavgifter
I kursavgiften ingår kursdokumentation. Kostnad för konferenspaket (lunch/kaffe/frukt) och ev. logi samt moms tillkommer. Kursavgiften debiteras normalt före första kursdagen. Betalningsvillkor är normalt sett 20 dagar netto. Efter angiven betalningsdag utgår dröjsmålsränta med 1,85% per månad.

Force Majeure
BEO2 är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet och skall ej heller vara ansvarigt för skada i fall då kurs helt eller delvis måste inställas p g a föreläsares sjukdom. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Institutet självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

   
 
www.c-convert.se Info om BEO2 Kontakta oss Hem Maila oss Hem